Skip to main content

LUMA

Parkinson

LUMA

Leeftijd icoon
30-80 jaar
Diagnose icoon
Ziekte van Parkinson in de vroege fase (maximaal 2 jaar een diagnose)
Duratie onderzoek
55 tot 151 weken
Locatie icoon
Amsterdam en Zwolle

Wat houdt het onderzoek in?

Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel BIIB122 is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Parkinson. We vergelijken de werking van het nieuwe middel BIIB122 met de werking van een placebo (middel zonder actief bestanddeel, een ‘nepmiddel’). Het onderzoeksmiddel wordt ingenomen via de mond.

Met dit onderzoek wordt gekeken naar of het middel BIIB122 er voor kan zorgen dat de ziekte trager verloopt. Microglia cellen worden namelijk geactiveerd door ontstekingen, uit een aantal onderzoeken is gebleken dat het te veel activeren van deze cellen slecht is voor de hersenen, en een eventuele rol kan spelen bij de ziekte van Parkinson. BIIB122 vermindert de activatie van microglia cellen.

U komt ongeveer 9 tot 20 keer naar het onderzoekscentrum, gedurende circa 55 tot 151 weken. De studieduur en hoeveelheid visites hangen af van wanneer u met het onderzoek start. De duur van een bezoek is niet altijd hetzelfde omdat niet bij ieder bezoek dezelfde controles worden gedaan. Een aantal van deze bezoeken zijn 6 uur, andere zijn 3.5 uur of korter. Het onderzoek vindt plaats in Amsterdam en Zwolle, u kiest de locatie die u het beste schikt. Als u dat wilt, kan iemand die u goed kent of een familielid met u mee naar de visites.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Biogen.

Hoe verloopt het aanmeldingsproces?

U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Deelname is altijd vrijwillig. 

  1. U meldt zich vrijblijvend aan via het online formulier.
  2. Na aanmelding wordt u gebeld, waarbij u de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Tijdens dit gesprek stellen wij u ook een aantal vragen om te bepalen of u in aanmerking komt om mee te doen met onderzoek. Naar aanleiding van dit gesprek bepaalt u of u verder wilt gaan naar stap 3 of niet. 
  3. U ontvangt een email met hierin het verzoek een document te ondertekenen om toestemming te geven voor het opvragen van uw medische gegevens.
  4. Indien uit uw medische gegevens komt dat u voldoet aan de voorwaarden om mee te doen aan het onderzoek, wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij ons op locatie. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen, voordat u beslist of u meedoet aan een onderzoek.
  5. Indien u beslist mee te doen aan onderzoek ondertekent u een document en zal u binnen enkele weken starten met het onderzoek.

Wat zijn de voordelen van Brain Research Center?

 • U staat altijd op de eerste plaats – alles wat wij doen draait om u.
 • Ervaren team van artsen, neuropsychologen en verpleegkundigen.
 • Open en huiselijke sfeer – hierdoor voelt u zich snel thuis en kunt u zich ontspannen.
 • Duidelijkheid – expert in medicijnonderzoek waardoor u tijdens alle stappen goed wordt geïnformeerd en u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.
 • Altijd dichtbij – 3 locaties verspreid over Nederland.

Wat levert het mij op?

 • U ondervindt mogelijk positieve effecten van een nieuwe behandeling.
 • U komt onder controle bij een gespecialiseerd team van zorgprofessionals. Zij kunnen u voorzien van advies en monitoren of er sprake is van een verandering in uw dagelijks functioneren.
 • U levert een betekenisvolle bijdrage aan een toekomst zonder parkinson.
 • U helpt mee aan de vooruitgang van de wetenschap.

Kan ik deelnemen?

U kunt meedoen als:

 • U heeft de diagnose ziekte van Parkinson in de vroege fase
 • U bent tussen de 30 en 80 jaar oud

Twijfelt u of u aan deze eisen voldoet? Dan kunt u zich altijd aanmelden. Wij kijken dan samen of u geschikt bent om mee te doen. 

Kom in actie tegen parkinson, meld u aan om deel te nemen aan onderzoek.

Veelgestelde vragen

Ik gebruik al andere medicijnen, kan ik deze blijven slikken?

Ja, u blijft uw huidige medicijnen gebruiken. Na uw aanmelding kijken we goed naar uw huidige medicijngebruik. Als u veel (zware) medicijnen gebruikt, kan dat een reden zijn om u niet toe te laten tot een onderzoek, maar dat verschilt per onderzoek. In geen geval moet u uw huidige medicijngebruik opgeven.

Gaat de reguliere behandeling bij mijn huidige specialist (neuroloog/geriater) tijdens deelname aan medicijnonderzoek door? Of neemt Brain Research Center dit over?

De reguliere behandeling bij uw huidige specialist (neuroloog/geriater) gaat gedurende de periode van het onderzoek in principe door. Het Brain Research Center informeert uw specialist en huisarts over uw deelname. Tijdens het onderzoek zullen er op meerdere momenten controles uitgevoerd worden. Bij afwijkende uitslagen zal Brain Research Center, met uw toestemming, contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist. Ook mag uw huisarts of specialist bij wijzigingen in uw gezondheid laagdrempelig overleggen met één van onze onderzoeksartsen.

Zoekt Brain Research Center ook deelnemers zonder symptomen of zonder diagnose om deel te nemen aan medicijnonderzoek?

Brain Research Center doet voornamelijk onderzoek bij patiënten die reeds een diagnose hebben gehad, maar soms zijn er ook onderzoeken waarbij gezonde vrijwilligers gezocht worden. U kunt zich dus ook melden, als er geen diagnose gesteld is.

Kan ik vroegtijdig stoppen met het onderzoek of zijn daar voorwaarden aan verbonden?

Ja, stoppen kan te allen tijde. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.

Brain Research Center heeft meerdere medicijnonderzoeken: kan ik zelf aangeven in welk onderzoek ik interesse heb?

Ja, op onze website kunt u lezen over de lopende onderzoeken. U kunt zelf een voorkeur voor een onderzoek aangeven: wilt u bijvoorbeeld liever deelnemen aan een kort onderzoek (bijvoorbeeld enkele maanden) of een lang onderzoek (bijvoorbeeld enkele jaren). Het Brain research center bepaalt onder andere aan de hand van uw medische voorgeschiedenis, leeftijd en huidig medicijngebruik of u geschikt bent voor het onderzoek van uw voorkeur. Per onderzoek gelden verschillende criteria en samen met de onderzoeksarts wordt gekeken naar de mogelijkheden. Deelname aan een onderzoek gaat vanzelfsprekend altijd in overleg.

Wat betekent deelnemen aan een onderzoek concreet?

Stappenplan bij deelname aan onderzoek:

 1. Aanmelden
  Aanmelden bij Brain Research Center.
 2. Telefonische intake en opvragen medische voorgeschiedenis
  U wordt gebeld voor een telefonische intake, krijgt informatie over Brain Research Center toegestuurd en ontvangt een formulier ter ondertekening om de medische voorgeschiedenis bij de behandelend arts op te vragen (deze geschiedenis is nodig om te bekijken of u in aanmerking komt voor onderzoek). Er wordt gevraagd of u een zogeheten studiepartner heeft. Vaak is dit uw partner, een broer of zus, zoon of dochter, buurman of buurvrouw: iemand die u goed kent en vragen kan beantwoorden over uw dagelijks functioneren. Deze persoon moet beschikbaar zijn om zo nu en dan mee te reizen naar afspraken bij Brain Research Center.
 3. Kennismakingsgesprek en een onderzoek kiezen
  Als Brain Research Center in uw medische voorgeschiedenis geen redenen ontdekt waarom u niet mee zou kunnen doen aan een onderzoek, dan wordt een kennismakingsgesprek van een half uur ingepland in het Brain Research Center met de pre-screeningsspecialist en onderzoeksarts. In dit gesprek wordt nader kennis gemaakt en worden de voorkeuren en verwachtingen wederzijds uitgesproken. Vervolgens krijgt u gedetailleerde informatie over een aantal medicijnonderzoeken mee naar huis, zodat u het thuis rustig kunt doorlezen en eventueel kunt bespreken met familie of vrienden. Vervolgens kiest u aan welk onderzoek u wilt deelnemen.
 4. Screening
  Tijdens de screening worden er allerlei onderzoeken gedaan om te bepalen of u aan het medicijnonderzoek kunt deelnemen. Soms omvat de keuring alleen een reeks vragen, soms zijn laboratoriumtesten noodzakelijk. Deze onderzoeken worden uiteraard altijd in overleg met en met toestemming van u uitgevoerd. Deze screening duurt anderhalf tot drie uur en verschilt per medicijnonderzoek. Op basis van de uitslagen wordt bepaald of u wel of niet kunt deelnemen aan het gekozen medicijnonderzoek. Als u voor het ene onderzoek niet in aanmerking komt omdat uw geheugen bijvoorbeeld nog te goed is, of juist net te zwak, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor deelname aan een ander onderzoek. Elk onderzoek hanteert namelijk andere criteria voor deelname.
 5. Randomisatie
  Bij medicijnonderzoek krijgt een deel van de patiënten het bewuste medicijn toegediend. Het andere deel van de patiënten krijgt een placebo. Een placebo is een medicijn zonder werkzame stoffen. De patiënten worden door een computer willekeurig in een groep geplaatst. Zowel de patiënten als het Brain Research Center weten niet wie in welke groep is ingedeeld. Op deze manier kunnen de onderzoeksresultaten goed met elkaar vergeleken worden: presteert de groep die het echte middel krijgt hetzelfde, beter of slechter dan de placebogroep? Zodra het medicijnonderzoek door alle deelnemers is afgerond, krijgt u bericht over of u het werkend medicijn of het placebo heeft toegediend gekregen.
 6. Vervolgafspraken
  Als de screening goed doorlopen is, worden de vervolgafspraken ingepland. Het aantal afspraken en de duur van de afspraken verschilt per medicijnonderzoek. Gemiddeld komen patiënten 1 tot 2 keer per maand naar Brain Research Center voor een bezoek van een half uur tot enkele uren. Bij het kennismakingsgesprek ontvangt u hierover meer informatie, ook in de documentatie die u mee naar huis krijgt, staat hoe vaak u het Brain Research Center bezoek tijdens het onderzoek. Bij het plannen van de afspraken houden wij uiteraard zoveel mogelijk rekening met eventuele werktijden en vakantieplannen van u en uw partner, maar wij vragen ook flexibiliteit van uw kant.
 7. Na het onderzoek
  Als u het hele onderzoek doorlopen heeft, wordt gekeken naar de resultaten: Bent u stabiel gebleven, vooruit of juist achteruit gegaan? Vervolgens kunnen we samen besluiten om bijvoorbeeld nog een onderzoek te doorlopen of uw periode bij Brain Research Center af te sluiten.

Kan ik vaker deelnemen aan een onderzoek?

Ja, dat kan. Als u het hele onderzoek doorlopen heeft, wordt gekeken naar de resultaten: Bent u stabiel gebleven, vooruit of juist achteruit gegaan? Vervolgens kunnen we samen besluiten om bijvoorbeeld nog een onderzoek te doorlopen of uw periode bij het Brain Research Center af te sluiten.

Is er een financiële vergoeding voor patiënten?

Alle patiënten krijgen de reis- en parkeerkosten vanzelfsprekend vergoed. Ook wordt bij langere bezoeken voor lunch gezorgd. Een andere financiële vergoeding is er niet. U doet mee aan een klinisch medicijnonderzoek omdat de medicijnen u kans bieden op verbetering en omdat u toekomstige generaties wilt helpen aan een medicijn tegen hersenziekten. Een ander voordeel van deelname aan een onderzoek is dat uw ziektebeeld goed wordt gemonitord en u tijdens het onderzoek goede begeleiding en ondersteuning krijgt van professionals.

Wat betekent randomisatie?

Bij sommige klinisch medicijnonderzoeken krijgt een deel van de patiënten het bewuste medicijn toegediend. Het andere deel van de patiënten krijgt een placebo. Een placebo is een medicijn zonder werkzame stoffen. De patiënten worden door een computer willekeurig in een groep geplaatst. Zowel de patiënten als de artsen weten niet wie in welke groep is ingedeeld. Er zijn echter ook medicijnonderzoeken waar geen gebruik wordt gemaakt van een placebo, daar krijgen alle patiënten het onderzoeksmiddel.

Wat betekent blindering?

Een computer plaatst de patiënten willekeurig in een groep. De ene groep krijgt het bewuste medicijn toegediend, de andere groep krijgt een placebo. Een placebo is een medicijn zonder werkzame stoffen. Niemand die bij het onderzoek betrokken is, weet in welke groep u zit. Dat noemen we blindering.

Hoe zien de medicijnen eruit?

De onderzoeksmedicatie bestaat voor het grootste deel uit tabletten. Deze kunt u thuis dagelijks innemen. Afhankelijk van het medicijnonderzoek kan de medicatie ook om de paar weken via een injectie toegediend worden of per infuus. Dit gebeurt in het Brain Research Center onder begeleiding van de arts.

Heb ik altijd kans om een placebo te krijgen?

Bij de meeste medicijnonderzoeken is er inderdaad sprake van een werkzaam en niet-werkzaam (placebo) medicijn. Het Brain Research Center heeft geen zeggenschap in de toewijzing van de middelen: dit gebeurt automatisch en het Brain Research Center krijgt die informatie ook niet door. Alleen bij acute spoedgevallen kan het Brain Research Center deze informatie opvragen. Er zijn ook een aantal medicijnonderzoeken die met alleen werkzame stoffen werken. Bij een kennismakingsgesprek kan de onderzoeksarts u hierover inlichten.

Wordt het eigen risico van mijn zorgverzekering aangesproken als ik meedoe aan een onderzoek van het Brain research center?

Nee, de behandelingen bij het Brain research center gaan buiten de ziektekostenverzekering om. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over eventueel verbruik van eigen risico. Voor elk medicijnonderzoek is een eigen verzekering afgesloten voor alle deelnemers. Heeft u daar vragen over, stel ze dan bij de telefonische intake of bij het kennismakingsgesprek. Houd er rekening mee dat andere zaken, zoals bijvoorbeeld controles bij uw eigen specialist (buiten het Brain research center) wel via uw eigen ziektekostenverzekering gaan.

Laatste parkinson trials

Filter

Parkinson

LUMA

Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel BIIB122 is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Parkinson. We vergelijken de werking van het nieuwe middel BIIB122 met de werking van een placebo (middel zonder actief bestanddeel, een ‘nepmiddel’). Het onderzoeksmiddel wordt ingenomen via de mond.

audience30-80 jaar

levelZiekte van Parkinson in de vroege fase (maximaal 2 jaar een diagnose)

duration55 tot 151 weken

locationAmsterdam en Zwolle

Parkinson

Selnoflast

Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe veilig en verdraagbaar het onderzoeksmiddel selnoflast is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Parkinson (met traagheid in beweging, en rusttremor of rigiditeit). We vergelijken de werking van selnoflast met de werking van een placebo (middel zonder actief bestanddeel, een ‘nepmiddel’). Het onderzoeksmiddel wordt ingenomen via de mond.

audience40-85 jaar

levelZiekte van Parkinson (maximaal 5 jaar een diagnose)

duration14 weken

locationAmsterdam en Zwolle