Skip to main content

Wat zijn de meest voorkomende dementie met Lewy bodies symptomen?

Hoe herkent u dementie met Lewy bodies? Op deze pagina zetten wij de symptomen voor u op een rij.

Dementie met Lewy bodies symptomen

Dementie met Lewy bodies heeft verschillende symptomen, zoals:

  • Trager denken. Het duurt langer voor u om informatie te verwerken en dingen te begrijpen.
  • Verminderde visuele waarneming. U kunt moeite hebben met ruimtelijk inzicht.
  • Geheugenverlies Dit komt vaak pas voor in een later stadium van dementie met Lewy bodies. U vergeet dan bijvoorbeeld recente gebeurtenissen, gesprekken of afspraken.
  • Hallucinaties. Het kan zijn dat u dingen ziet of hoort die er niet zijn, ook wel hallucinaties genoemd. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn of insecten.
  • Wisselingen (fluctuaties) in aandacht en concentratie.  Mensen met dementie met Lewy bodies kunnen wisselingen in aandacht en concentratie ervaren, wat betekent dat zij het ene moment heel slaperig of verward kunnen zijn, en het andere moment weer alert.
  • Stijfheid, traag bewegen, trillen. U kunt symptomen hebben die vergelijkbaar zijn met de ziekte van Parkinson. Zo kunt u trager bewegen, stijve ledematen hebben, en trillen (tremor). Het kan ook zijn dat u schuifelend loopt.
  • Verstoorde slaap. Bijvoorbeeld praten in uw slaap, uw dromen uitbeelden, nachtmerries hebben, en slaperig zijn overdag.

De inhoud van deze pagina is gecontroleerd door dr. Niels Prins, neuroloog en algemeen directeur bij Brain Research Center.
Meer informatie over dr. Niels Prins

Wilt u meer weten of meedoen aan onderzoek?