Skip to main content

Wat zijn de meest voorkomende parkinson symptomen?

Het trager worden van beweging is een veel voorkomend symptoom van de ziekte van Parkinson. Er zijn echter nog meer symptomen waaraan u deze aandoening kunt herkennen.

Symptomen parkinson

We voelen ons allemaal wel eens stijf of onhandig, of hebben momenten dat we trillen of een beetje klunzig zijn. En naarmate u ouder wordt, merkt u soms dat spieren of gewrichten stijver worden en bewegen minder makkelijk gaat. Echter, voor sommige mensen speelt er meer. In plaats van af en toe wat stijfheid, beven of klunzigheid, houden de klachten aan. En worden ze steeds erger. Dan kan er sprake zijn van de ziekte van Parkinson.

De ziekte van Parkinson is het meest bekend door stoornissen in het bewegen. Patiënten hebben bijvoorbeeld vaak last van bevende handen. We noemen trillen van het lichaam ook wel ‘tremor’. Daarnaast is er vaak sprake van traagheid van bewegen (bradykinesie). Dit houdt in dat bewegen moeizamer gaat en bewegingen steeds kleiner worden. Ook is er vaak sprake van stijfheid of ‘rigiditeit’. Wanneer er naast traagheid van beweging ook sprake is van trillen en/of stijfheid, noemen we dit ‘parkinsonisme’.

Iemand kan door verschillende oorzaken parkinsonisme krijgen. Van bepaalde medicijnen (zoals haloperiodol) is het bijvoorbeeld een bekende bijwerking bij langdurig gebruik. Ook als de doorbloeding van de hersenen niet goed meer werkt, kan iemand klachten krijgen die passen bij parkinsonisme (we noemen dit vasculair parkinsonisme). Maar de meest bekende en meest voorkomende oorzaak van parkinsonisme is de ziekte van Parkinson.

De inhoud van deze pagina is geschreven door Xandra Westerhuis, onderzoeksarts bij Brain Research Center.

Wilt u meer weten of meedoen aan onderzoek tegen parkinson?