Skip to main content

Oorzaken alzheimer

Alzheimer kent diverse oorzaken. Ontdek op deze pagina meer over deze complexe ziekte en waarom medicijnonderzoek essentieel is. Wilt u meer weten? Vraag ons informatiepakket aan.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar de oorzaken van de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer is een complexe aandoening, waarvan de exacte oorzaken nog niet volledig begrepen zijn. Wel is bekend dat bij de ziekte van Alzheimer een stapeling van schadelijke eiwitten tussen en in de zenuwcellen van de hersenen een belangrijke rol speelt. Daarnaast dragen ontstekingsprocessen in de hersenen en verstoringen in het immuunsysteem ook bij aan het ontstaan van alzheimer.

Verandering in de hersenen

De schadelijke eiwitten, die zich opstapelen in de zenuwcellen van de hersenen, heten Amyloïd-beta en Tau. Ophopingen van Amyloïd-beta eiwitten zitten met name tussen de hersencellen. Tau eiwitten hopen zich bij de ziekte van Alzheimer vooral op in de hersencellen. Deze abnormale stapeling van eiwitten zorgt ervoor dat de hersencellen niet meer goed functioneren. Als gevolg, krijgen mensen met alzheimer, problemen met het denkvermogen, zoals geheugenproblemen. Na verloop van tijd sterven de beschadigde hersencellen zelfs af. Wanneer dat gebeurt, is het proces niet meer terug te draaien. Afgestorven zenuwcellen komen niet meer terug.

Alzheimer oorzaken visueel gemaakt

Op onderstaande afbeelding kunt u het verschil zien tussen gezonde hersenen en de hersenen van iemand met alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer is er sprake van verlies van synapsen. De synaps is het contactpunt van hersencellen. Deze zorgen dat hersencellen met elkaar kunnen communiceren. Bij alzheimer gaat dat dus moeilijker.

Ook ziet u neerslagen van Amyloïd buiten de zenuwcel en van Tau in de zenuwcel. Deze stapelingen dragen bij aan de beschadiging van de zenuwcel. Daarnaast kunt u zien dat de hersenen van iemand met alzheimer kleiner zijn. Dat komt omdat bij alzheimer hersencellen afsterven, met als gevolg dat de hersenen krimpen.

Erfelijkheid alzheimer

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor de ziekte van Alzheimer, waarbij het risico exponentieel toeneemt met het ouder worden. Medische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zijn geassocieerd met een hoger risico op alzheimer. Een gezonde levensstijl, inclusief een gebalanceerd dieet, lichaamsbeweging en cognitieve stimulatie, kan het risico mogelijk verlagen.

Erfelijkheid speelt ook een rol bij alzheimer. Bij de zeldzame familiaire vorm van alzheimer (minder dan 1% van alle patiënten met alzheimer) veroorzaakt een genetische mutatie de ziekte. Daarnaast zijn er erfelijke factoren die niet rechtstreeks tot alzheimer leiden, maar wel de kans op alzheimer vergroten of juist verkleinen.

De inhoud van deze pagina is gecontroleerd door dr. Niels Prins, neuroloog en algemeen directeur bij Brain Research Center.

Wilt u meer weten of meedoen aan onderzoek?