Skip to main content

Behandeling van alzheimer, wat zijn de mogelijkheden?

Behandeling van alzheimer betekent op dit moment vooral symptoombestrijding. Om medicatie te vinden die alzheimer kan voorkomen of stoppen is er nog meer onderzoek nodig. Lees hier meer over de huidige behandeling van alzheimer.

Alzheimer behandeling

Er is helaas nog geen medicijn dat de ziekte van Alzheimer voorkomt of kan stoppen. Er zijn wel medicijnen die de symptomen bestrijden. De ziekte ontwikkelt zich wel verder, maar de patiënt ervaart tijdelijk minder klachten. Deze medicatie heeft echter niet bij iedere patiënt het gewenste effect en wordt om deze reden dan ook niet altijd gebruikt.

Vier medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer

In Nederland zijn vier medicijnen verkrijgbaar om de symptomen van de ziekte van Alzheimer te verminderen: galantamine, donepezil, rivastigmine en memantine. Deze medicijnen kunnen ontstane schade aan de hersenen niet terugdraaien, maar kunnen de gevolgen en symptomen van de ziekte beperken. Daardoor verbetert in sommige gevallen het dagelijks functioneren. De positieve effecten en bijwerkingen van de medicijnen zijn per persoon verschillend, wat voor de ene patiënt goed werkt, levert voor de ander nauwelijks een verbetering op en kan tevens voor vervelende bijwerkingen zorgen.

Medicijnen tegen bijkomende symptomen van dementie

Daarnaast kunnen er medicijnen voorgeschreven worden om bijkomende symptomen van de ziekte van Alzheimer te verminderen. Er kunnen bijvoorbeeld pijnstillers worden ingezet als een patiënt veel pijn heeft, of slaapmiddelen als een patiënt slapeloos is of middelen tegen achterdocht of agressie. Een nadeel van deze medicijnen is met name de kans op bijwerkingen. Ook die verschillen per patiënt.

Op naar een toekomst waar er behandeling bestaat voor de ziekte van Alzheimer

Bij Brain Research Center zijn we hard bezig met onderzoek naar geschikte medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer. Heeft u de ziekte van Alzheimer? Dan kunt u daarin een cruciale bijdrage leveren. Alleen door nieuwe medicijnen te testen in de praktijk kunnen we vaststellen of het medicijn werkt. Daarom hebben we uw deelname aan onderzoek hard nodig. Onderzoek naar nieuwe medicijnen is belangrijk voor de toekomst, maar kan voor u als patiënt ook voordelen hebben.

De inhoud van deze pagina is gecontroleerd door dr. Niels Prins, neuroloog en algemeen directeur bij Brain Research Center.
Meer informatie over dr. Niels Prins

Wilt u meer weten of meedoen aan onderzoek?