Skip to main content

Een team van gedreven specialisten

Het team van specialisten van het Brain Research Center in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle doet onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere hersenziekten. Dat doen we samen met patiënten.

Directeur en neuroloog

Niels Prins

Directeur en neuroloog

Dr. Niels Prins is de directeur van Brain Research Center. Hij zet zich samen met zijn collega’s in tegen de ziekte van Alzheimer en andere hersenziekten omdat hij weet dat klinisch medicijnonderzoek daarin het verschil kan maken.

Operationeel Directeur

Ad Hoeks

Operationeel Directeur

Ad Hoeks  is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van Brain Research Center.

Medisch directeur en onderzoeksarts

Sterre Rutgers

Medisch directeur

Drs. Sterre Rutgers is medisch directeur en één van de onderzoeksartsen van Brain Research Center in Amsterdam. Zij is eindverantwoordelijke voor het klinisch team, daarnaast wikkelt zij alle medische aspecten van het onderzoek af.

Sterre Rutgers neemt de tijd voor haar patiënten, luistert naar hun verhalen en ervaringen en zoekt verbanden. Zij staat patiënten met raad en daad bij

Kim-Verheul
Studiecoördinator en Site Manager

Kim Verheul

Studiecoördinator en Site Manager

Kim is Site Manager in Brain Research Center Amsterdam. Zij is verantwoordelijk voor de planning en dagelijkse aansturing van de site in Amsterdam.

Ook coördineert ze visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Medisch directeur en klinisch geriater

Paul Dautzenberg

Medisch directeur en klinisch geriater

Dr. Paul Dautzenberg is de medisch directeur van Brain Research Center in Den Bosch. Hij zet zich samen met zijn collega’s in tegen de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie omdat hij weet dat klinisch medicijnonderzoek daarin het verschil kan maken.

Dr. Paul Dautzenberg werkt ook als klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Business Development Directeur

Isadora Lopes Alves

Business Development Directeur

Isadora Lopes Alves is de Business Development Directeur en houdt toezicht op de acquisitie, contractering en opzet van klinische trials. Zij is het eerste aanspreekpunt voor potentiële klanten die met Brain Research Center willen samenwerken.

hetty den burger
Site manager

Hetty den Burger

Site manager

Hetty den Burger is is Site Manager in het Brain Research Center in Den Bosch. Zij is verantwoordelijk voor de planning en dagelijkse aansturing van de site in Den Bosch.

Daarnaast coördineert zij visites en verwerkt ook de verkregen data van verschillende onderzoeken.

carlie dille
Site Manager

Carlie Dille

Site Manager

Carlie is Site Manager in Brain Research Center Zwolle. Zij is verantwoordelijk voor de planning en dagelijkse aansturing van de site in Zwolle.

Ook coördineert ze visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Finance Manager

Marco Cenijn

Finance Manager

Marco Cenijn is Finance Manager bij Brain Research Center. Hij is verantwoordelijk voor alle financiële processen binnen Brain Research Center.

HR Manager

Ester Verkerk

HR Manager

Ester Verkerk is HR Manager van Brain Research Center. Zij is verantwoordelijk voor personeelsmanagement van de drie vestigingen.

Onderzoeksarts

Romy van Lohuizen

Onderzoeksarts

Drs. Romy van Lohuizen is één van de onderzoeksartsen van Brain Research Center. Zij voert het lichamelijk en neurologisch onderzoek uit en wikkelt daarnaast alle medische aspecten van het onderzoek af.

Studiecoördinator

Merel van der Maas

Studiecoördinator

Merel van der Maas maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Femke-van-der-Linden
Studiecoördinator

Femke van der Linden

Studiecoördinator

Femke van der Linden maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Daphne Troost
Onderzoeksarts

Daphne Troost

Onderzoeksarts

Drs. Daphne Troost is één van de onderzoeksartsen van Brain Research Center. Zij voert het lichamelijk en neurologisch onderzoek uit en wikkelt daarnaast alle medische aspecten van het onderzoek af.

Daphne is een betrokken arts met een luisterend oor, die nauwkeurig en doortastend te werk gaat.

thomas dautzenberg
Studiecoördinator & Datamanager

Thomas Dautzenberg

Studiecoördinator & Datamanager

Thomas Dautzenberg is onze datamanager. Hij is achter de schermen verantwoordelijk voor het controleren én verwerken van alle data dat in ons centrum binnenkomt of wordt aangemaakt.

Thomas maakt daarnaast deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center. Hij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.
Bovendien is Thomas verantwoordelijk voor de pre-screening van Brain Research Center.

Studiecoördinator en Office Manager

Kim van der Graft

Studiecoördinator en Office Manager

Kim van der Graft maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center in Amsterdam. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken. Daarnaast is zij Research Medewerker bij Brain Research Center. Zij ondersteunt bij de uitvoer van onze diverse onderzoeken en de juiste administratieve afhandeling hiervan.

Neuropsycholoog

Liselotte Blom

Neuropsycholoog

Liselotte Blom verricht neuropsychologisch onderzoek voor Brain Research Center in Amsterdam. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Neuropsycholoog

Wendela Schut-Van Ark

Neuropsycholoog

Wendela verricht neuropsychologisch onderzoek voor Brain Research Center in Den Bosch. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Neuropsycholoog & Pre-screeningscoördinator

Julie Bocxe

Neuropsycholoog & Pre-screeningscoördinator

Julie Bocxe verricht neuropsychologisch onderzoek voor Brain Research Center in Amsterdam. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Bovendien is Julie verantwoordelijk voor de pre-screening van Brain Research Center.

Front Office Medewerker

Kim Johannes

Front Office Medewerker

Kim Johannes werkt als Front Office Medewerker bij Brain Research Center Amsterdam.

Giselle Pullen
Studiecoördinator

Giselle Pullen

Studiecoördinator

Giselle Pullen maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Onderzoeksarts

Xandra Westerhuis

Onderzoeksarts

Drs. Xandra Westerhuis is één van de onderzoeksartsen van Brain Research Center. Zij voert het lichamelijk en neurologisch onderzoek uit en wikkelt daarnaast alle medische aspecten van het onderzoek af.

deliane van vliet
Neuropsycholoog

Deliane van Vliet

Neuropsycholoog

Deliane van Vliet maakt deel uit van het team neuropsychologen van Brain Research Center in Den Bosch. Dit team verricht neuropsychologisch onderzoek bij alle onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het geheugen, aandacht- en concentratievermogen en taal. Deliane neemt daarnaast enkele vragenlijsten met u en uw partner door op het gebied van de zorg rondom de ziekte van Alzheimer.

ylse van son
Studiecoördinator

Ylse van Son

Studiecoördinator

Ylse van Son is studiecoördinator in Brain Research Center in Den Bosch. Zij coördineert visites en verwerkt ook de verkregen data van verschillende onderzoeken.

paula prins
Studiecoördinator

Paula Prins

Studiecoördinator

Paula Prins maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Studiecoördinator

Demi de Jong

Studiecoördinator

Demi de Jong maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center Zwolle. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Project Manager

Merike Verrijp

Project Manager

Merike Verrijp is Project Manager bij Brain Research Center. Merike adviseert over en coördineert het gebruik van uitkomstmaten bij de verschillende projecten.

Neuropsycholoog

Ruby ter Veen

Neuropsycholoog

Ruby ter Veen verricht neuropsychologisch onderzoek voor Brain Research Center in Den Bosch. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Neuropsycholoog

Emma Weltings

Neuropsycholoog

Emma Weltings verricht neuropsychologisch onderzoek voor Brain Research Center in Amsterdam. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Neuropsycholoog

Liesbeth van der Steen

Neuropsycholoog

Liesbeth van der Steen verricht neuropsychologisch onderzoek voor Brain Research Center in Zwolle. Zij neemt neuropsychologische testen af bij verschillende klinische trials. Ook neemt zij enkele vragenlijsten af bij de mantelzorger en/of partner van de deelnemer.

Finance Assistant

Colette Raaz

Finance Assistant

Colette Raaz ondersteunt de finance afdeling van Brain Research Center als Finance Assistant.

Studiecoördinator

Miranda Verbaas

Studiecoördinator

Miranda Verbaas maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center Amsterdam. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Studiecoördinator

Mathilda Soukka

Studiecoördinator

Mathilda Soukka maakt deel uit van het team studiecoördinatoren van Brain Research Center Amsterdam. Zij coördineert de visites en verwerkt de verkregen data van verschillende onderzoeken.

Start-up Specialist

Samantha Prins

Start-up Specialist

Samantha Prins maakt als Start-up Specialist onderdeel uit van de start-up afdeling van Brain Research Center.