All trials

Alzheimer

ALECTOR AL001-2 FTD

18 - 85 jaar (M/V)
Frontotemporale dementie - Genetisch bevestigde C9orf72 mutatie
112 weken
Amsterdam

Wat houdt het onderzoek in?

Een multicenter, open label fase II onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AL001 bij heterozygote dragers van C9orf72 mutaties die leiden tot frontotemporale dementie.

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig de nieuwe stof AL001 is en hoe goed de stof wordt verdragen (dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar mogelijke bijwerkingen) als het aan proefpersonen wordt gegeven die de genetisch bevestigde mutatie in het granuline- of C9orf72-gen hebben. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend via infuus.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam.

Screening – selectie

Tijdens een periode van maximaal zes weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. Deze onderzoeken vinden plaats in Amsterdam en bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten ECG, MRI, en een ruggenprik.

Behandeling

Elke deelnemer krijgt AL001 (geen placebo/nep-medicijn in deze studie). Elke 4 weken vindt er een infuusbehandeling plaats. Er zullen daarnaast afspraken met u worden gemaakt, wanneer u naar ons centrum dient te komen voor controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en er zal lichamelijk- en neurologisch onderzoek en neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden, bloedonderzoek, en er worden ECG’s en MRI- scans gemaakt. De duur van de behandeling is 96 weken.

Follow-up

Na het afronden van de behandelfase wordt er nog een visite ingepland. Tijdens deze visites worden voor de laatste keer vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen afgenomen. Verder wordt bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, een MRI scan en/of een ruggenprik uitgevoerd.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft frontotemporale dementie op basis van een genetisch bevestigde C9orf72 mutatie
  • U bent tussen de 18 en 85 jaar oud.
  • U heeft een naaste die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Neem actie tegen Alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste Dementie trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

Een klinisch onderzoek dat kijkt naar semaglutide bij mensen met de ziekte van Alzheimer in de vroege fase.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle