Skip to main content
november 23, 2021

Welke rol speelt ons immuunsysteem bij de ziekte van Alzheimer?

Onderzoekers van de Indiana University School of Medicine hebben onderzocht welke rol
immuuncellen in de hersenen – microglia – spelen bij een genmutatie die onlangs is gevonden bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Het gemuteerde gen, genaamd ABI3, veroorzaakt een toename in amyloid-beta plaques, wat tot nu toe door vele onderzoekers wordt gezien als een oorzaak van alzheimer. Deze gen mutatie zorgt niet alleen voor een toename van zulke plaques, maar vermindert ook de hoeveelheid microgliacellen in de buurt van deze plaques. Microgliacellen zijn erg belangrijk, dit zijn namelijk de immuuncellen van de hersenen, en zouden normaal ongewenste stoffen moeten opruimen. Een gemuteerd ABI3 gen is dus slecht nieuws voor de hersenfunctie, omdat amyloid-beta plaques schade aan de zenuwen kunnen veroorzaken. 

Met dit onderzoek hebben onderzoekers gekeken naar wat het ABI3 gen precies doet, en hoe het de hersenen beïnvloedt. Ze hebben dit gedaan door het ABI3 gen te verwijderen uit een alzheimer muismodel. Ze vonden dat wanneer het gezonde ABI3 gen afwezig is, er een toename plaatsvindt van amyloid-beta plaques, en een afname in de beweging van microgliacellen. Omdat de microgliacellen minder goed kunnen bewegen, kunnen ze de schadelijke plaques ook niet goed opruimen.  

Een van de onderzoekers, Hande Karahan zei: 

Onze studie levert het eerste in vivo functionele bewijs dat het verlies van de ABI3-functie het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer kan verhogen.”  

Hande Karahan, zei verder het volgende:

Deze studie geeft meer inzicht in het begrijpen van de belangrijkste functies van microglia en helpt bij het identificeren van nieuwe therapeutische doelen. 

Niels Prins, directeur van het Brain Research Center, zegt het volgende over het onderzoek: 

Dit onderzoek onderstreept de belangrijke rol van het immuunsysteem in het algemeen en microglia cellen in het bijzonder bij de ziekte van Alzheimer. Op dit moment vinden er al onderzoeken plaats met nieuwe medicijnen die erop gericht zijn het immuunsysteem in de hersenen te verbeteren.