Skip to main content
september 28, 2022

Mogelijk nieuw medicijn dat ziekte van Alzheimer vertraagt

Farmaceuten Eisai en Biogen hebben woensdag 28 september bekendgemaakt dat zij een medicijn hebben ontwikkeld dat de ziekte van Alzheimer vertraagt.

Het medicijn Lecanemab vermindert de verslechtering van cognitieve functies (zoals geheugen en het oplossen van problemen) in een periode van 18 maanden met 27 procent in vergelijking met een groep die placebo kreeg toegediend.

Het medicijn is nog niet goedgekeurd. Dat is de volgende stap die nu gezet moet worden. Zowel door het Amerikaans als het Europees Medicijnen Agentschap. De resultaten van het onderzoek worden op 29 november gepresenteerd op een internationaal congres.

Niels Prins, directeur van Brain Research Center dat is gespecialiseerd in het testen van medicijnen tegen hersenziekten zoals Alzheimer, is opgetogen over het nieuws. ,,Dit kan een doorbraak zijn. De resultaten zien er deze keer beter uit dan bij vorige studies. Het medicijn geneest de ziekte niet, maar vertraagt de achteruitgang wel. En dat laatste is relevant. Het gebruik van dit middel zou kunnen betekenen dat je gedurende vijf jaar je één jaar minder achteruitgang hebt. Verder zien we dat Lecanemab een positief effect heeft op de hoeveelheid amyloïde plaques, een ophoping van bepaalde eiwitten die Alzheimer mede veroorzaakt. Het ruimt deze eiwitten op.’’

Voor de onderzoekers is de uitkomst een mijlpaal. Al vele jaren zijn farmaceuten op zoek naar een medicijn dat de ziekte van Alzheimer afremt of uiteindelijk zelfs geneest. Tot dusver zonder succes. Vorig jaar leek het medicijn Aducanumab de oplossing te zijn, maar dat werd uiteindelijk niet toegelaten tot de Europese markt.

Ook het nieuwe medicijn Lecanemab wacht nog een lange weg. Maar de vooruitzichten lijken volgens Niels Prins veel beter. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar voordat een medicijn wordt toegelaten tot de Nederlandse markt. Dan zal ook duidelijk worden tegen welke prijs en voorwaarden het medicijn beschikbaar is.