Skip to main content
mei 8, 2024

15 jaar Brain Research Center Amsterdam

Brain Research Center bestaat 15 jaar!

Brain Research Center Amsterdam bestaat 15 jaar. En dat is reden voor een feestje. In 2009 besloten wij een bedrijf op te richten dat zich 100% ging focussen op onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen alzheimer: het Alzheimer Research Center (ARC). Tot dan toe deden we het medicijnonderzoek in Amsterdam UMC naast onze andere werkzaamheden. Maar wij vonden dat dit specifieke type onderzoek meer aandacht verdiende. Vooral ook omdat er voor patiënten met alzheimer geen medicijnen zijn om de ziekte af te remmen, laat staan te genezen. Het idee was simpel: een gespecialiseerd onderzoekscentrum, buiten de muren van het ziekenhuis maar wel nauw samenwerkend met het ziekenhuis, waar patiënten naar toe kunnen komen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen, in opdracht van bedrijven en universitaire centra.

En dit idee sloeg aan. Zo goed dat we in 2017 besloten de onderzoeken uit te breiden naar andere hersenziekten, zoals de ziekte van Parkinson, en onze naam te veranderen in Brain Research Center. En uit te breiden met nieuwe vestigingen in Den Bosch (sinds 5 jaar!) en Zwolle. De afgelopen 15 jaar hebben we veel bereikt. We hebben meer dan zestig medicijnonderzoeken uitgevoerd. Hiermee hebben we concreet bijgedragen aan een toekomstige oplossing voor alzheimer en parkinson. En tijdens de onderzoeken hebben we onze deelnemers altijd centraal gezet. Dat blijkt ook uit het feit dat ze ons waarderen met een rapportcijfer 8.9 en daar zijn we heel trots op. Inmiddels hebben we een team van 40 professionals, werkzaam op vier lokaties: onze trial sites in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle en ons support center in Amsterdam.

De komende jaren zullen we onverminderd doorgaan met het uitvoeren van onderzoek naar veelbelovende medicijnen voor hersenziekten. Daarnaast gaan we onze activiteiten uitbreiden naar andere ziekten onder een nieuw label: Progress Clinical Research. Op die manier kunnen we eraan bijdragen dat nieuwe medicijnen beschikbaar komen voor patiënten met diverse aandoeningen. Wij zijn alle deelnemers aan onze onderzoeken, hun familieleden, onze medewerkers, klanten en partners bijzonder dankbaar voor de mooie reis die we tot nu toe samen hebben gemaakt. Persoonlijk ben ik iedereen dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen, de waardevolle gedeelde ervaringen en voor alles wat ik in de afgelopen 15 jaar heb geleerd. Als bedrijf kijken wij vol vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar wat de toekomst ons gaat brengen.

Niels Prins, Neuroloog en algemeen directeur Brain Research Center.