Skip to main content

All trials

Alzheimer

Evoke/Evoke Plus

55 - 85 jaar (M/V)
Dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer
173 weken
Den Bosch

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer te weten komen over de veiligheid en werkingsmechanismen van het middel. Semaglutide wordt door artsen uit verschillende landen al gebruikt bij de behandeling van patiënten met diabetes type 2. In dit onderzoek wordt onderzocht of semaglutide een positief effect kan hebben op geheugen en op het kunnen uitvoeren van de dagelijkse routine bij mensen met de ziekte van Alzheimer in de vroege fase. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center op de locatie Den Bosch.

U en uw onderzoekspartner komen maximaal ongeveer 17 keer naar het onderzoekscentrum, gedurende ongeveer 173 weken. Daarnaast is er een telefonisch gesprek. De duur van een bezoek is niet altijd hetzelfde omdat niet bij ieder bezoek dezelfde controles worden gedaan. Er zijn 9 korte bezoeken (ongeveer een uur) en 8 lange bezoeken (maximaal 6 uur). Een telefonisch contact duurt ongeveer 15 minuten. U moet nuchter blijven (niet eten of drinken, behalve water) voorafgaand aan sommige bloedonderzoeken.

Screening – selectie

Tijdens een periode van maximaal twaalf weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. De selectie vindt plaats in Den Bosch en bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, een hartfilmpje (ECG), oogonderzoek, MRI, PET scan en een ruggenprik.

Behandeling

In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel vergeleken met een placebo. De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van placebo is 1 tegen 1. Elke dag neemt u een tablet in met een glas water. Er zullen daarnaast afspraken met u worden gemaakt, wanneer u naar ons centrum dient te komen voor controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en er zal lichamelijk- en neurologisch onderzoek en neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden, naast oogheelkundig onderzoeken, ruggenprikken, ECG’s, MRI- scans en PET-scan. De duur van de behandeling is 156 weken.

Follow-up

Na het afronden van de behandelfase, zullen deelnemers nog tot 5 weken worden gevolgd en terugkomen naar het centrum voor controles. Tijdens deze visite zullen vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen worden afgenomen, verder wordt bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, een PET scan en/of een ruggenprik uitgevoerd.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • U bent tussen de 55 en 85 jaar oud.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Neem actie tegen Alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste Dementie trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle