All trials

Alzheimer

DIAN-TU-001

18 - 80 jaar (M/V)
Genetische variant van de ziekte van Alzheimer
Duur CRI periode hangt af van wanneer een beslissing is genomen over te testen onderzoeksmiddel
Amsterdam

Wat houdt het onderzoek in?

Cognitive Run In – periode (CRI periode – Cognitieve inloop periode)

Het doel van dit onderzoek is om de onderzoekers in staat te stellen te starten met het verzamelen en bestuderen van gegevens (informatie) van deelnemers aan het onderzoek. Dit gaat onder andere om persoonlijke gegevens, hoe de ziekte in uw familie voorkomt, uw cognitieve functies en biomarkers en de veranderingen hierin. Dit geeft de onderzoekers een beeld van het beloop van de ziekte per deelnemer zonder medicatie en biedt deelnemers de gelegenheid om bekend te raken met wat deelname aan het klinisch onderzoek inhoudt.

De CRI periode vindt plaats voorafgaand aan de start van het eigenlijk onderzoek met behandelgroepen. In het CRI-onderzoek krijgt u geen onderzoeksmiddel.

De duur onderzoek van de CRI periode hangt af van wanneer een beslissing is genomen welk onderzoeksmiddel getest gaat worden.

Screening en visites

Tijdens de screeningsperiode wordt in 8 weken tijd, bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en ook of uw gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen aan het onderzoek.

Daarna wordt een ‘nulmeting’ gedaan. Deze bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, een MRI-scan en een PET-scan.

Daarna vinden gedurende de rest van het onderzoek ongeveer elke 12 weken onderzoeksvisites plaats. Afhankelijk van de procedure en het type onderzoeksbezoek kunnen procedures worden uitgevoerd bij u thuis of bij het Brain research centrum, en kan de tijdsduur verschillen.

Jaarlijks vinden uitgebreide onderzoeken plaats waarbij informatie wordt verzameld over uw gezondheid met lichamelijk en neurologisch onderzoek, een ECG (hartfilmpje), geheugentesten, vragenlijsten, een MRI en PET scan. Deze afspraken kunnen over 2 dagen verspreid worden. Deelname is te allen tijde vrijwillig.

Wie kan deelnemen?

 • In uw familie komt een genetische variant van de ziekte van Alzheimer voor
  • En weet dat u zelf mutatiedrager bent
  • En u weet het niet en wil het ook niet weten
 • U bent tussen de 18 en 80 jaar
 • U heeft nog geen symptomen passend bij de ziekte van Alzheimer
 • Of u heeft al symptomen (maximaal 10 jaar),
  • In dit geval is het eventueel gebruik van Alzheimer medicatie toegestaan
 • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens enkele bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Neem actie tegen Alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste Dementie trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

Een klinisch onderzoek dat kijkt naar semaglutide bij mensen met de ziekte van Alzheimer in de vroege fase.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle