Skip to main content

All trials

Alzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

55 - 80 jaar (M/V)
Vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer
4,5 jaar
Amsterdam, Den Bosch en Zwolle

Wat houdt het onderzoek in?

Een fase II, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, parallelle groep, multicenter onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van JNJ-63733657, een monoklonaal anti-tau-antilichaam, te beoordelen bij deelnemers in een vroege fase van de ziekte van Alzheimer.

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel JNJ-63733657 is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Alzheimer gedefinieerd als milde cognitieve stoornis en milde dementie door de ziekte van Alzheimer. De vroege fase van de ziekte van Alzheimer is het begin van de ziekte van Alzheimer, waarbij de deelnemer bijvoorbeeld geheugenverlies heeft, maar onafhankelijk blijft of bij wie het dagelijks functioneren iets afneemt. We vergelijken de werking van JNJ-63733657 met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam, Den Bosch en Zwolle.

Screening – selectie

Tijdens een periode van maximaal 12 weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. De selectie vindt plaats op een van onze locaties in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle en bestaat onder andere uit bloed- en urine onderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten ECG en MRI (hersenscan).

Behandeling

We behandelen u gedurende maximaal 4,5 jaar met onderzoeksmiddelen.

Het onderzochte geneesmiddel heet JNJ-63733657. JNJ-63733657 is door geen enkele regelgevende autoriteit goedgekeurd voor gebruik. Het mag daarom alleen worden gebruikt in medisch-wetenschappelijk onderzoek zoals dit.

Alle verwijzingen naar de woorden ‘onderzoeksmiddel’ kunnen verwijzen naar JNJ-63733657 of een niet-actieve placebo. Een placebo is een inactieve stof die als controle wordt gebruikt in een klinisch onderzoek om te bepalen of en hoe goed het onderzoeksmiddel werkt. In dit onderzoek zal de placebo een vloeistof zijn die er precies zo uitziet als het onderzoeksmiddel en op dezelfde manier wordt gegeven, maar die dus geen actief geneesmiddel bevat. Noch u, noch de onderzoeker zullen weten of u het onderzoeksmiddel of placebo gebruikt tijdens het onderzoek.

De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van placebo is 2 op 3. Het onderzoeksmiddel wordt door middel van een infuus in een ader in uw arm toegediend. Dit gebeurt gedurende de gehele behandelingsfase elke 4 weken tot maximaal 59 keer. Het infuus duurt ongeveer 60 minuten. U wordt tijdens en ook erna door het onderzoeksteam goed gecontroleerd.

Follow-up

Na het afronden van de behandelfase, zullen deelnemers nog tot 12 weken worden gevolgd en terugkomen naar het centrum voor controles. Tijdens deze visites zullen vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen worden afgenomen, verder wordt bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, een MRI scan en/of een ruggenprik uitgevoerd.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • U bent tussen de 55 en 80 jaar oud.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Kom in actie tegen alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste Dementie trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle