Kom ook in actie tegen alzheimer

Wilt u, net al ik, ook in actie komen tegen alzheimer? Kijk hieronder voor het volledige overzicht van onze onderzoeken.

Wat we tot nu toe bereikt hebben

75

Trials

250

Deelnemers

3

Locaties

Onze alzheimer trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Autonomy

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

Alector AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

Open Road

Een open-label, multicenter, vervolg onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van langdurige toediening van Gantenerumab bij proefpersonen met de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2 jaar

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

EMBARK

Fase IIIb, open-label, multicenter onderzoek naar de veiligheid van BIIB037 (aducanumab) bij onderzoeksdeelnemers met de ziekte van Alzheimer die eerder hebben deelgenomen aan de onderzoeken naar aducanumab: 221AD103, 221AD301, 221AD302 en 221AD205

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2,5 jaar

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

Alector FTD

Een multicenter, open label fase II onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AL001 bij heterozygote dragers van C9orf72 mutaties die leiden tot frontotemporale dementie

audience18 - 85 jaar (M/V)

levelFrontotemporale dementie - Genetisch bevestigde C9orf72 mutatie

duration112 weken

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

Trailblazer

Een fase II, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van Donanemab in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience60 - 85 jaar (M/V)

levelMilde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium

duration2,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

Viviad

Een fase IIb onderzoek, multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd naar de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van het middel PQ912 bij deelnemers met een mild tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 80 jaar (M/V)

levelMilde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium

duration48-96 weken

locationAmsterdam, Zwolle

All trialsAlzheimer

Alzheon Phase II

Een fase II, multi-center, onderzoek naar de effecten van het onderzoeksmiddel ALZ-801 op biomarkers die betrokken zijn bij de progressie van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 80 jaar (M/V)

levelMilde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium en drager van APOE e4 gen.

durationOngeveer 2 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

Neem contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over een van onze onderzoeken? Neem contact met ons op via telefoon of email. We helpen u graag verder.

Wat zeggen onze deelnemers?

“Het belangrijkste is dat er een oplossing komt. ”

“Met mijn deelname help ik misschien ook anderen,” zegt dhr. Arts, één van onze deelnemers.

Onze partners

Onze missie is hersenziektes de wereld uit, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met toonaangevende partners.