All trials

Alzheimer

VIVIAD

50 - 80 jaar (M/V)
Milde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium
48-96 weken
Amsterdam, Zwolle

Wat houdt het onderzoek in?

Een fase IIb onderzoek, multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd naar de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van het middel PQ912 bij deelnemers met een mild tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

 

De doelgroep voor dit onderzoek zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar, die gediagnosticeerd zijn met Milde Cognitieve Stoornissen ten gevolge van de ziekte van Alzheimer (MCI) of de ziekte van Alzheimer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam.

Screening – selectie

Tijdens een periode van maximaal zes weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. De selectie vindt plaats op onze locatie in Amsterdam en bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten en vragenlijsten.

Behandeling

In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel vergeleken met een placebo. De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van placebo is 66%. Deelnemers krijgen het middel PQ912 in verschillende doseringen of het placebo (in de verhouding 1:1:1). Er zullen afspraken met u worden gemaakt, wanneer u naar ons centrum dient te komen voor één van de controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en er zal in verschillende frequentie lichamelijk-, neurologisch- en neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden, naast een ruggenprik, EEG, ECG en MRI.

Follow-up

Na het afronden van de behandelfase, zullen deelnemers nog tot zes weken worden gevolgd en eenmaal terugkomen naar het centrum voor een laatste controle. Tijdens deze laatste controle visite zullen vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen worden afgenomen, verder wordt er nog een laatste keer bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek en een ruggenprik uitgevoerd.

In totaal vinden gedurende een periode van 6 weken (screening) en 48-96 weken (behandeling) 14 bezoeken plaats aan het onderzoekscentrum.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • U bent tussen de 50 en 80 jaar oud.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Neem actie tegen Alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste alzheimer trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

Een klinisch onderzoek dat kijkt naar semaglutide bij mensen met de ziekte van Alzheimer in de vroege fase.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle