All trials

Alzheimer

Roche Open Road

50 - 85 jaar (M/V)
Dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer
2 jaar
Amsterdam

Wat houdt het onderzoek in?

Een open-label, multicenter, vervolg onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van langdurige toediening van Gantenerumab bij proefpersonen met de ziekte van Alzheimer.

Het onderzoek is een open label verlenging van de Marguerite Road en Scarlet Road studie. Deze studie is daarom alleen toegankelijk voor deelnemers die aan deze studies hebben meegedaan. Dit onderzoek is bedoeld om zowel de positieve effecten als de bijwerkingen van langdurig gebruik van gantenerumab op de proefpersoon en zijn/haar geheugenproblemen te evalueren. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend via een subcutaan infuus.

U en uw onderzoekspartner komen maximaal ongeveer 27 keer naar het onderzoekscentrum, gedurende ongeveer 108 weken. Elke onderzoeksbezoek duurt ongeveer een tot drie uur, afhankelijk van de procedures die tijdens dat bezoek worden uitgevoerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Brain Research Center Amsterdam.

Screening – selectie

Voor dit onderzoek is er geen selectie periode.

Behandeling

Elke 4 weken vindt er een behandeling plaats. Tijdens deze bezoeken vinden er ook verschillende onderzoeken en procedures plaats zoals bijvoorbeeld; lichamelijk- en neurologisch onderzoek, bloedonderzoek, vragenlijsten en testen voor onder andere uw geheugen, als ook ECG’s en MRI- scans. De duur van de behandeling is 104 weken.

Follow-up

Na het afronden van de behandelfase, zullen deelnemers nog eenmaal terugkomen naar het centrum voor controles. Tijdens deze visites zullen vragenlijsten en tests voor onder andere uw geheugen worden afgenomen, verder wordt er bloedonderzoek en lichamelijk en neurologisch onderzoek uitgevoerd.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer.
  • U heeft meegedaan aan de Marguerite of de Scarlet Road.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Neem actie tegen Alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste Dementie trials

Filter

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een mild tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

Roche Open Road

Een open-label, multicenter, vervolg onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van langdurige toediening van Gantenerumab bij proefpersonen met de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2 jaar

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

EMBARK

Fase IIIb, open-label, multicenter onderzoek naar de veiligheid van BIIB037 (aducanumab) bij onderzoeksdeelnemers met de ziekte van Alzheimer die eerder hebben deelgenomen aan de onderzoeken naar aducanumab: 221AD103, 221AD301, 221AD302 en 221AD205

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2,5 jaar

locationAmsterdam