Skip to main content

All trials

Depressie

Janssen ESCAPE

18-74 jaar
Therapieresistente Depressieve stoornis
32 weken
Amsterdam

Wat houdt het onderzoek in?

Een gerandomiseerde, open-label, rater-geblindeerd, actief-gecontroleerd, multicenter onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid, verdraagzaamheid van flexibel gedoseerde Esketamine nasale spray in vergelijking met Quetiapine in volwassen deelnemers met een behandeling voor resistente depressieve stoornis welke doorgaans een SSRI/SNRI nemen.

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam de Esketamine Neusspray is voor de behandeling van Therapie-Resistente Ernstige Depressieve Stoornis. De werkzaamheid en veiligheid van Esketamine-neusspray wordt vergeleken met de werkzaamheid en veiligheid van Quetiapine Dit middel wordt al gebruikt voor depressies. In dit onderzoek wordt u, naast uw huidige orale antidepressivum, met óf Esketamine Neusspray óf Quetiapine behandeld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam.

Screening – selectie

Tijdens een periode van maximaal twee weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. De screening vindt plaats op onze locatie in Amsterdam en bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, neuropsychologische testen en vragenlijsten.

Behandeling

In dit onderzoek wordt het Esketamine vergeleken met Quetiapine. Deelnemers worden in één van de twee groepen gerandomiseerd (willekeurig toegewezen). De totale duur van de behandelfase is 32 weken. De volledige behandelfase bestaat uit twee fasen: De eerste behandelfase is de acute behandelfase en deze duurt 8 weken. Daarna is er een behandel en onderhoudsfase welke bestaat uit 24 weken. Tijdens de volledige duur van dit onderzoek wordt er van u verwacht dat u meerdere malen naar ons centrum komt voor verschillende controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en waarbij ook lichamelijk- en neurologisch onderzoeken en neuropsychologische onderzoeken zullen plaatsvinden.

Follow-up

In de follow-up periode worden er nog 2 onderzoeken uitgevoerd na de behandelfase.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose therapie resistente depressieve stoornis
  • U gebruikt op dit moment een SSRI/SNRI welke een non-response laat zien
  • U heeft op dit moment een depressie, een eerste of een recidief
  • U bent tussen de 18 en 74 jaar oud.
  • U heeft geen hoge bloeddruk en gebruikt geen overmatig alcohol.

Kom in actie tegen depressie. Meld je aan om deel te nemen.

Alle depressie trials

Filter

All trialsDepressie

Janssen ESCAPE

Onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid, toleratie van flexibel gedoseerde Esketamine nasale spray.

audience18-74 jaar

levelTherapieresistente Depressieve stoornis

duration32 weken

locationAmsterdam