Skip to main content

All trials

Alzheimer

COG-Rx

50 - 85 jaar (M/V)
Diagnose Milde Cognitieve Stoornissen (MCI), Alzheimer in een licht tot mild stadium
18 weken
Amsterdam

Wat houdt het onderzoek in?

Fase II onderzoek, single center, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd.

De doelgroep voor dit onderzoek zijn mannen en vrouwen van 50 tot 85 jaar met diagnose milde cognitieve stoornissen of de ziekte van Alzheimer in een licht stadium. De duur van het onderzoek is ongeveer 18 weken. 

In het onderzoek worden de veiligheid, verdraagzaamheid en de immuunrespons van het onderzoeksmiddel CT1812 (tabletten) onderzocht. Dit middel wordt geacht de synaps-functie bij patiënten met milde cognitieve stoornissen of de ziekte van Alzheimer te herstellen.

Screening – selectie

Tijdens enkele bezoeken in een periode van maximaal 6 weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen aan het onderzoek. De selectie bestaat onder andere uit lichamelijk en neurologisch onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, bloedonderzoek, een MRI-scan van de hersenen, een EEG en een ruggenprik.

Behandeling

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Gedurende een maand krijgt de ene helft van de groep deelnemers een placebo en de andere groep het onderzoeksmiddel. Na twee weken wordt dit omgedraaid en krijgt de eerste groep het onderzoeksmiddel en de andere groep een placebo. U dient gedurende deze periode ongeveer elke week een bezoek te brengen aan ons onderzoekcentrum. Tijdens deze bezoeken vinden er diverse onderzoeken plaats, zoals geheugentesten, bloedafname, een ruggenprik en EEG.

Follow-up

Aan het einde van de periode waarin u het onderzoeksmiddel of placebo krijgt, vinden nog afsluitende onderzoeken plaats.

Wie kan deelnemen?

  • Leeftijd 50 t/m 85 jaar
  • Mannen en vrouwen met milde cognitieve stoornissen of de ziekte van Alzheimer in een licht tot mild stadium (waarvan de diagnose is vastgesteld).
  • Vrouwen moeten onvruchtbaar zijn, bijvoorbeeld door sterilisatie, omdat u na de overgang bent, of uw baarmoeder en/of eierstokken zijn verwijderd.
  • U heeft iemand in uw familie of vriendenkring die u kan begeleiden tijdens het onderzoek (onderzoekspartner).

Kom in actie tegen alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste alzheimer trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle