All trials

Alzheimer

ANAVEX2-73

60 - 85 jaar (M/V)
Milde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium
52 weken
Amsterdam, Den Bosch en Zwolle

Wat houdt het onderzoek in?

Een fase IIb/III, dubbelblind, Gerandomiseerd, Placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van ANAVEX2-73

Het onderzoeksmiddel ANAVEX2-73 is een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer.

Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer te weten komen over de veiligheid en werkingsmechanismen van het middel. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend via capsule (oraal).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center Amsterdam, Den Bosch en Zwolle.

Screening – selectie

Tijdens een periode van maximaal vier weken, wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen. De selectie vindt plaats op onze locaties en bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten en vragenlijsten.

Behandeling

In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel vergeleken met een placebo. De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van placebo is 67%. Deelnemers worden in één van drie groepen gerandomiseerd (willekeurig toegewezen): 30 mg ANAVEX2-73, 50 mg ANAVEX2-73, of placebo. De dosering wordt langzaam in een periode van 4 weken opgebouwd tot 30 mg of 50 mg. De capsule wordt dagelijks in de ochtend ingenomen bij het ontbijt, voor een duur van 48 weken. Er zullen afspraken met u worden gemaakt, wanneer u naar ons centrum dient te komen voor controles (navragen van bijwerkingen en medicijngebruik) en er zullen lichamelijk- en neurologisch onderzoek en neuropsychologische onderzoeken plaatsvinden, naast een tweemaal een MRI (aan het begin en aan het einde) en eventueel een ruggenprik..

In totaal vinden gedurende een periode van 52 weken 7 visites plaats aan het onderzoekscentrum.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose Milde Cognitieve Stoornissen (MCI) of de ziekte van Alzheimer in een licht stadium.
  • U bent tussen de 60 en 85 jaar oud.
  • Gebruik van Alzheimermedicatie is toegestaan, mits deze gedurende een periode van 90 dagen stabiel is voorafgaand aan de screening.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.

Neem actie tegen Alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste Dementie trials

Filter

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

Roche Open Road

Een open-label, multicenter, vervolg onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van langdurige toediening van Gantenerumab bij proefpersonen met de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2 jaar

locationAmsterdam