Skip to main content

All trials

Alzheimer

AC Immune

50 - 74 jaar (M/V)
Milde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium
1,5 jaar
Amsterdam en Den Bosch

Wat houdt het onderzoek in?

Fase Ib/IIa, multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek.

De doelgroep voor dit onderzoek zijn mannen en vrouwen van 50 t/m 74 jaar met een milde cognitieve stoornis op basis van Alzheimer of een milde vorm van Alzheimer.

In het onderzoek worden de veiligheid, verdraagzaamheid en de immuunrespons van een vaccin tegen Tau-eiwit onderzocht. Het vaccin is ontwikkeld tegen de ziekte van Alzheimer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Brain Research Center (locaties Amsterdam en Den Bosch) in samenwerking met het Amsterdam UMC – locatie VUmc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het onderzoek is opgedeeld in drie stadia.

Screening – selectie

Tijdens drie bezoeken in een periode van maximaal 30 dagen wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw algehele gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, kunt u deelnemen aan het onderzoek. De selectie bestaan onder andere uit lichamelijk en neurologisch onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, bloedonderzoek, een hartfilmpje, een MRI-scan van de hersenen en een ruggenprik.

Behandeling

In dit onderzoek wordt het onderzoeksmiddel in verschillende doseringen vergeleken met een placebo (nepmedicijn). De kans dat u het onderzoeksmiddel krijgt ten opzichte van het placebo is 3:1.

De eerste toediening van het vaccin gebeurt in het ziekenhuis (VUmc/Jeroen Bosch ziekenhuis), waarna u ter observatie 24 uur wordt opgenomen. Na toedienen van de medicatie wordt onder andere bloedonderzoek uitgevoerd, controles van de vitale functies en lichamelijk en neurologisch onderzoek. De vervolgvaccinaties zullen bij het Brain Research Center worden toegediend, waarna u 4 uur ter observatie blijft. Na 2 tot 3 dagen wordt u gebeld, waarbij naar uw gezondheidssituatie en eventuele bijwerkingen zal worden gevraagd. Na de vaccinaties zijn er diverse controlebezoeken waarbij onder andere bijwerkingen zullen worden nagevraagd, nog twee keer een ruggenprik, bloedafnames en lichamelijk en neurologisch onderzoek zal plaatsvinden.

Follow-up

17 en 24 weken na het afronden van de behandelperiode vinden bezoeken plaats voor nacontrole. Hierbij zullen onder andere bijwerkingen worden nagevraagd en vitale functies, een hartfilmpje en een MRI-scan plaatsvinden.

In totaal vinden gedurende een periode van 74 weken ongeveer 14 bezoeken plaats, waarvan 1 overnachting in het VUmc/Jeroen Bosch Ziekenhuis en de rest bij het Brain Research Center en MRI centrum Amsterdam/MRI van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft een diagnose met een lichte vorm van de ziekte van Alzheimer
  • U bent een man of vrouw van 50 t/m 74 jaar
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens enkele bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.
  • Gebruik van medicatie zoals rivastigmine of galantamine is toegestaan, wanneer de dosering minimaal 3 maanden stabiel is.

Kom in actie tegen alzheimer. Meld je aan om deel te nemen.

Laatste alzheimer trials

Filter

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle