Kom ook in actie tegen hersenziekten

Brain Research Center is een onderzoekscentrum gespecialiseerd in klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen tegen alzheimer en andere hersenziekten. Kijk hieronder voor alle onderzoeken.

All trialsAlzheimer

Evoke/Evoke Plus

In dit onderzoek wordt vastgesteld of het onderzoeksmiddel, genaamd semaglutide, effectief en veilig is vergeleken met een placebo (middel zonder actief bestanddeel) voor de behandeling van mensen met een vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoeksmiddel wordt toegediend in de vorm van een tablet.

audience55 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration173 weken

locationDen Bosch

All trialsAlzheimer

Janssen Autonomy – JNJ 63733657

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel JNJ-63733657 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience55 - 80 jaar (M/V)

levelVroeg stadium van de ziekte van Alzheimer

duration4,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL002-2 AD

Een fase II, multicenter, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van het middel AL002 bij deelnemers met een licht tot matig stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration112 weken

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsAlzheimer

Roche Open Road

Een open-label, multicenter, vervolg onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van langdurige toediening van Gantenerumab bij proefpersonen met de ziekte van Alzheimer.

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2 jaar

locationAmsterdam

All trialsMS

GEMINI-II

Een fase III gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek dat een bestaande behandeling (teriflunomide) vergelijkt met een nieuwe middel (SAR442168)

audience18 - 55 jaar (M/V)

levelRelapsing-remitting vorm van multipele sclerose

durationtot 3 jaar

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

EMBARK

Fase IIIb, open-label, multicenter onderzoek naar de veiligheid van BIIB037 (aducanumab) bij onderzoeksdeelnemers met de ziekte van Alzheimer die eerder hebben deelgenomen aan de onderzoeken naar aducanumab: 221AD103, 221AD301, 221AD302 en 221AD205

audience50 - 85 jaar (M/V)

levelDementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer

duration2,5 jaar

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

ALECTOR AL001-2 FTD

Een multicenter, open label fase II onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AL001 bij heterozygote dragers van C9orf72 mutaties die leiden tot frontotemporale dementie

audience18 - 85 jaar (M/V)

levelFrontotemporale dementie - Genetisch bevestigde C9orf72 mutatie

duration112 weken

locationAmsterdam

All trialsAlzheimer

Trailblazer

Een fase II, dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van Donanemab in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer.

audience60 - 85 jaar (M/V)

levelMilde Cognitieve Stoornissen (MCI) ten gevolge van Alzheimer, Alzheimer in een licht stadium

duration2,5 jaar

locationAmsterdam, Den Bosch en Zwolle

All trialsDepressie

Janssen ESCAPE

Onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid, toleratie van flexibel gedoseerde Esketamine nasale spray.

audience18-74 jaar

levelTherapieresistente Depressieve stoornis

duration32 weken

locationAmsterdam